Citáty

„Tvým největším bohatstvím je to, co víš. To, co nevíš, je tvé největší riziko.“

Robert Kiyosaki

„Ne všechno co se měřit dá, je důležité. Ne všechno co je důležité, se dá měřit.“

Albert Einstein

„Vždycky mějte na paměti, že vaše vlastní rozhodnutí uspět je důležitější než cokoli jiného.“

Abraham Lincoln

„Pokud si přeješ změnit své finanční zvyklosti, prostě je změň. Nepřestávej analyzovat a ptát se proč nebo jak. Prostě je změň.“

Suze Orman

„Budoucnost náleží těm, kdo věří v krásu svých snů.“

Eleanor Roosevelt

„Chceme-li opravdu žít, měli bychom se o to už konečně pokusit.“

W. H. Auden

„Mnoho lidí se domnívá, že přemýšlí, zatímco si jen přerovnává své předsudky.“

William James

„O cokoli žádáme, musíme si zasloužit svou vlastní prací.“ 

Jeremy Scott

„Většina lidí si neplánuje selhání; selhávají v tom, že neplánují vůbec.“

John L. Beckley

„Čas je nejhodnotnější věcí, jakou může člověk utratit.“

Laertius Diogenes

„Když budete pořád dělat, co jste dělali dříve, získáte jen to, co jste už získali dříve.“

Jim Rohn

„Soustřeďte se na to, kam chcete jít, nikoli na to, čeho se bojíte.“

Anthony Robbins

„Slabí lidé čekají na příležitost. Silní ji sami vytvářejí.“

Friedrich von Logau

„Žijte, jako kdyby jste měli zítra umřít. Učte se, jako kdyby jste měli žít navždy.“

Mahatma Gandhi

„Náš největší úspěch není v tom, že nepadneme, ale v tom, že vždy vstaneme, kdykoli padneme.“

Konfucius

„Chcete ve světě vyniknout? Musíte pracovat, zatímco jiní se baví.“

Winston Churchill

„Lidé si většinou nevšímají příležitosti, protože je oblečená do modráků a vypadá jako práce.“

Thomas A. Edison

„Úspěch je prostě věc štěstí. To vám řekne každý neúspěšný.“

Earl Wilson

„Nejjistější místo, kde naleznete pomocnou ruku, je na konci vašeho ramene.“

Mark Twain